godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45 matematyka rewalidacja zaj. z wych. rewalidacja matematyka
8.55-9.40 religia j. angielski historia biologia zaj. techniczne
9.50-10.35 j. angielski chemia matematyka fizyka zaj. techniczne
10.45-11.30 historia plastyka geografia j. polski w-f
11.40-12.25 geografia j. polski religia matematyka j. polski
12.35-13.20 j. polski w-f j. polski muzyka edb
13.30-14.15 w-f informatyka fizyka j. angielski
14.25-15.10 w-f zaj. techniczne

godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45 chemia rewalidacja wos rewalidacja rewalidacja
8.55-9.40 zaj. z wych. j. ang./niem. matematyka historia j. polski
9.50-10.35 matematyka religia geografia w-f historia
10.45-11.30 j. polski j. polski chemia matematyka matematyka
11.40-12.25 j. polski jfizyka j. polski fizyka edb
12.35-13.20 wos informatyka religia j. ang./niem. biologia
13.30-14.15 koło przyrodnicze w-f w-f j. ang./niem.
14.25-15.10  w-f  warsztaty

godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45 rewalidacja matematyka rewalidacja rewalidacja rewalidacja
8.55-9.40 j. polski j. polski j. polski matematyka matematyka
9.50-10.35 w-f j. polski religia historia j. polski
10.45-11.30 biologia j. angielski matematyka informatyka historia
11.40-12.25 j. angielski geografia w-f muzyka religia
12.35-13.20 plastyka w-f w-f j. angielski technika
13.30-14.15 wdż   rewalidacja zaj. z wych.  
14.25-15.10     rewalidacja    

godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45 rewalidacja matematyka rewalidacja rewalidacja rewalidacja
8.55-9.40 j. polski j. polski j. polski matematyka matematyka
9.50-10.35 w-f j. polski religia rewalidacja j. polski
10.45-11.30 przyroda j. angielski matematyka informatyka historia
11.40-12.25 j. angielski przyroda w-f muzyka religia
12.35-13.20 plastyka w-f w-f j. angielski technika
13.30-14.15 wdż rewalidacja zaj. z wych.
14.25-15.10 rewalidacja