Apel Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowni Państwo,
pisaliśmy już, że dom nie zawsze i nie dla każdej osoby jest bezpiecznym schronieniem, nawet w czasie epidemii.
W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które doświadczają przemocy domowej. Musimy o nie dbać i udzielać im pomocy!
Dlatego we współpracy z ekspertkami z Fundacja FeminotekaCentrum Praw Kobiet i Niebieska Linia IPZ przygotowaliśmy „plan awaryjny” oraz informacje użyteczne w pandemii dla wszystkich, którym w czterech ścianach dzieje się krzywda.
Rozwiązania, które przedstawiamy nie są idealne, nie są to postulaty RPO na czas normalnego funkcjonowania państwa. Niestety znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, a ratowanie zdrowia i życia osób doświadczających przemocy jest najważniejsze!
Apelujemy: zgłaszajmy przemoc, reagujmy, pomagajmy sobie!
#epidemiaprzemocy #planawaryjny

Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii