Dzień dobrego słowa


13 września 2018

Dzisiaj odbył się pierwszy w tym roku szkolnym apel z okazji Dnia Dobrego Słowa. Była to dobra okazja, aby przypomnieć sobie zasady dobrego zachowania się na co dzień, czyli dbania o kulturę słowa, wzajemną życzliwość i pomoc. Uczniowie sami podawali przykłady, jak należy się właściwie zachowywać i żywo brali udział w dyskusji. Zespół wychowawczy przygotował również prezentację dotyczącą zachowania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Rozmawialiśmy również o bezpieczeństwie podczas lekcji oraz przerw na korytarzu szkolnym. Wszyscy zgodnie potwierdzili, że hałas nikomu nie pomaga ani w pracy ani w odpoczynku. Zostały również omówione zasady poruszania się pieszego w ruchu drogowym; przypomnieliśmy sobie, którą stroną drogi chodzimy, o bezpieczeństwie przechodzenia przez pasy i o noszeniu elementów odblaskowych na odzieży lub plecaku, w celu bycia  bardziej widocznym na drodze.

Pamiętajmy, że wszyscy tworzymy wspólną społeczność szkolną i zadbajmy, aby każdy się w niej czuł bezpiecznie!