9 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Historyczny pt.: „Historia Polski a patriotyzm” dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Każdą ze szkół reprezentowało 5 uczniów. Przeprowadzono trzy tury pytań dla każdej ze szkół, na które odpowiadali wyznaczeni uczniowie. Nasi podopieczni wykazali się rozległą wiedzą i znajomością historii Polski począwszy od przyjęcia przez Polskę chrztu, poprzez walki o odzyskanie niepodległości w 1918 r, aż do największego międzynarodowego konfliktu zbrojnego, jaką była II wojna światowa. Finał konkursu był bardzo zacięty, zarówno na poziomie Szkoły Podstawowej, jak i Przysposabiającej do Pracy.

Uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem i odpowiadali celująco na zadawane pytania, zyskując uznanie komisji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło po emocjonującej dogrywce pomiędzy uczniami dwóch szkół. Uwieńczeniem całego spotkania były gratulacje oraz wręczenie nagród przez Panią Dyrektor Grażynę Biesiekierską w postaci pięknych książek o tematyce historycznej dla zdobywców czołowych miejsc w konkursie.

Tematyka konkursu miała za zadanie zachęcić młodzież do przeanalizowania swego stosunku do rodzinnego kraju i jego tradycji. Naszym celem było stworzenie takiej sytuacji, w której uczestnicy zastanowili się, jak rozumieją patriotyzm i czy myślą o nim podobnie jak ich rodzice i dziadkowie.
Organizatorom konkursu po jego podsumowaniu nasunęły się wnioski, że uczniowie czują się patriotami i wykazują cechy, które potwierdzają to stwierdzenie. Uczniowie wskazali wiele przykładów postaw patriotycznych, czują się przywiązani do swojej ojczyzny. Uczniowie znają święta patriotyczne, obchodzone w naszym kraju, znają ich daty oraz właściwe nazwy, co świadczyć może o tym, że obchodzą te święta. Nasi podopieczni czują się Polakami, co świadczyć może o tym, że są również patriotami. Zaskakująca większość zdeklarowała, że w obliczu zagrożenia Ojczyzny stanęłaby w jej obronie. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie są dumni z bycia Polakami.