W roku 100. rocznicy odzyskania prze Polskę Nieodległości przystąpiliśmy do projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, w ramach którego odbyło się konwersatorium pt.: Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą.”
Nasza droga do wolności nie była łatwa, ale duch w narodzie ogromny. Mimo braku Polski na mapie, w sercach Polaków była Ona zawsze. Co sprawiało, że tak się działo, dlaczego Polacy nie godzili się na niewolę? Czy doszłoby do odzyskania wolności, gdyby nie odrodzenie się wartości służących sprawie polskiej? Kluczowym wydaje się być tu przyjęcie przez Polaków postawy patriotycznej, czyli praca u podstaw, edukacja i walka, pełna mobilizacja do wspólnego wytężonego wysiłku, który przyniósł Polsce wolność.
Dziś żyjemy w Polsce wolnej i niepodległej, ale musimy pamiętać, że wolność nie jest dana nam raz na zawsze. Setna rocznica odzyskania niepodległości stanowiła znakomitą okazję do postawienia pytania o współczesne rozumienie i definicję patriotyzmu, jego akceptacji lub odrzucenia.
Wprowadzeniem w tematykę naszego konwersatorium był spektakl   wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły pt.: „Dla Niepodległej”, w reżyserii i wg scenariusza pani Iwony Migas. Powstał on z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Bezpośrednio po jakże wzruszającym przedstawieniu odbyło się konwersatorium, którego moderatorem był Pan Grzegorz Papalski – Zastępca Dyrektora SOD w Częstochowie. Przy tej okazji pragniemy bardzo podziękować za współpracę, tak panu Papalskiemu, jak i panu dyrektorowi SOD p. Janusowi.

Do rozmowy zostali zaproszeni zacni goście:

  • Ojciec Jan Poteralski – Podprzeor Jasnej Góry
  • Pan Jakub Nowakowski ps. „Tomek” – Powstaniec Warszawski; w konspiracji w Batalionie „Zośka”, w 1. kompanii, I plutonie, 2. Drużynie; w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu „Żniwiarz”, w plutonie 226.
  • S. Mateusza Ciszewska – Przełożona Prowincjalna Prowincji Wrocławskiej
  • Ppłk Roman Bednarski – Dowódca Zespołu Dowodzenia Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca
  • Pan dr Tomasz Gałwiaczek – starszy specjalista z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu
  • Pani Agnieszka Pawelec – pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Pani Małgorzata Czerwińska-Buczek – autorka książek historycznych, wolontariusz z Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Pani dr Agnieszka Pietrzak – kierownik Działu Historii Nauk o Ziemi i Biblioteki w Muzeum Ziemi w Warszawie
  • Pan Jarosław Wróblewski – starszy specjalista Biura Edukacji Historycznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

Słuchaczami dzisiejszego spotkania była młodzież z kilku szkół: II LO im. Romualda Traugutta, IV LO im. Henryka Sienkiewicza, Zespołu Szkół Technicznych, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej, Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego, Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz Zespołu Szkół ze Mstowa.

Odpowiedź na pytanie naszego konwersatorium nie była trudna, wszyscy jednogłośnie wyrazili pełną akceptację względem przyjmowania postawy patriotycznej w życiu codziennym, choć dla każdego patriotyzm na co dzień był nieco odmienny w formie i wyrazie. Głównie uzależnione było to od tego czym dany rozmówca zajmuje się na co dzień. W odpowiedziach pojawiały się szeroko pojęte definicje patriotyzmu i działań w tym kontekście, jakie podejmują nasi goście. Są to między innymi codzienne czynności jak modlitwa za ojczyznę i za rządzących czy szacunek dla rodziców, przyjaciół i nauczycieli.
Patriotyzm to także życie według „dekalogu” nie tylko w weekendy, ale na co dzień. Rozmówcy wspólnie zauważyli, że nie odłączną cechą postawy patriotycznej jest szacunek do historii, pamięć o jej bohaterach, zarówno tych bardziej i mniej znanych oraz każda postawa wspierająca walkę o ich dobre imię. Licznie przybyła młodzież usłyszała, że patriotyzm to nie tylko aspekty historyczne, ale także dbanie o dziś i o przyszłość naszej wspólnej ojczyzny, realizowanie obowiązków, zarówno tych wobec kraju jak i tych zwykłych, tak zwanych codziennych zadań.
Podczas debaty zauważono, że niezmiernie łatwo jest pomylić patriotyzm z modą. Ta odważna teza dotyczyła biało-czerwonych chorągiewek przyczepianych do samochodów np. w czasie meczy piłki nożnej. Według wygłoszonej oceny, granica między tymi definicjami jest trudna do określenia. Często po skończonych meczach czy imprezach sportowych,  wokół widać leżące flagi poszarpane przez wiatr, broczące w kałużach i błocie… Czy po mundialu lub olimpiadzie kończy się patriotyzm i szacunek do symboli narodowych? Niestety, zdarza się, że tak.
Wszyscy uczestnicy konwersatorium zgodzili się, że patriotyzm to możliwość wyboru, a wspaniałą cechą patriotyzmu jest fakt, że każdy człowiek ma do niego prawo i może go eksponować w wybrany dla siebie sposób. Można przecież to robić to na co dzień np. poprzez wywieszanie flag w święta państwowe, przyjmowanie odpowiedniej postawy podczas hymnu, modlitwę, szacunek do współobywateli, respektowanie zasad i norm społecznych, a także popieranie dowolnej opcji politycznej lub protestowanie i głośne wykrzykiwanie osobistych poglądów podczas marszów czy manifestacji.

Jak zauważył ojciec Jan Poteralski, młodzież ma teraz lepiej niż kiedyś pokolenie dzisiejszych pięćdziesięciolatków, karmionych w szkołach propagandą, wychowanych na przyjaźni polsko–radzieckiej. W dobie internetu i szerokiego dostępu do informacji łatwo jest zweryfikować każde wypowiedziane czy usłyszane zdanie. Dzięki temu nie trudno jest o wyrobienie poglądów w wielu sprawach, a przez to o zakorzenienie w sercach indywidualnych postaw patriotycznych opartych na własnej ocenie faktów i zdarzeń.
Po wręczeniu podziękowań, została uroczyście odśpiewana „Rota”, a młodzi goście z częstochowskich szkół otrzymali „na drogę życia” słowa Rotmistrza Pileckiego, które On kiedyś przekazał swoim dzieciom jako życiowe motto: Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.
Dziękujemy wszystkim za współtworzenie tych niezapomnianych chwil.

Z serca dziękujemy Siostrze Małgorzacie Pintele – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom dla Chłopców im. Św. St. Kostki”, za pomoc w organizacji spotkania, otwarte serce i Dom na przyjęcie nas.
Dziękujemy też naszym kochanym uczniom i nauczycielom – wspaniałym aktorom, p. Iwona Migas – scenariusz i reżyseria, p, Iwona Nowakowska, p. Aleksander Świąć, s. Teresilla, p. Zbigniew Gładysz – oprawa muzyczna, p. Rafał Ciszewski – dźwięk i światło; p. Ela Wójcik, p. Urszula Saboczyńska – scenografia; s. Nadia, p. Małgorzata Molis – charakteryzacja oraz całej społeczności szkolnej Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, gdyż każdy ma wkład w to przedstawienie i konwersatorium.