W dniu 1 marca uczniowie Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych uczcili pamięć „ Żołnierzy Wyklętych”. Zorganizowano zajęcia w formie lekcji otwartej przeprowadzonej przez nauczycieli historii. Lekcja wsparta była prezentacją multimedialną, poświęconą pamięci bohaterów drugiej konspiracji przeciw sowieckiej okupacji i podległej jej komunistycznej władzy. Przytoczono życiorysy m.in. Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat najnowszych dziejów Polski, która w latach komunistycznych często była fałszowana.

..

Warto przypomnieć sobie, kim byli „żołnierze wyklęci.” Było to kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, wprost (organizacyjnie i personalnie) kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej. Data ich kaźni – 1 marca1951 r. – symbolicznie zamyka dzieje konspiracji niepodległościowej, zapoczątkowanej 27 września 1939 r. w przededniu kapitulacji oblężonej przez Niemców Warszawy, kiedy to grupa oficerów WP z gen. Michałem Tokarzewskim – Karaszewiczem zawiązała Służbę Zwycięstwu Polski (później przekształcaną kolejno w Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową, zaś w 1945 r. w Delegaturę Sił Zbrojnych, na bazie, której utworzono we wrześniu tego roku Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.