Projekt edukacyjny pt. „Moja Mała Ojczyzna” jest nowym spojrzeniem oraz uzupełnieniem działań podjętych w ostatnim czasie w szkole, związanych z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Polegać on będzie na odwiedzaniu placówek muzealnych znajdujących się w Częstochowie, a skierowany jest do uczniów uczących się w ZNPO. Ilość muzeów znajdujących się w naszym mieście sprawia, że w ich niezwykle bogatej ofercie wystawowej można odnaleźć różnorodne ekspozycje. Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość, czasem jedyną w swoim życiu, zasmakowania wielkiej kultury i sztuki. A przecież to właśnie pamięć o tym co było, a zachowało się w formie pamiątek, dzieł sztuki czy zabytków pozwala nam na świadome bycie obywatelami – patriotami. Główne cela projektu, którego autorami są p. Adrianna Zawadzka i p. Sebastian Adamus, to między innymi poznawanie zabytków kultury i historii, przybliżenie obrzędowości, tradycji, języka i folkloru różnych grup społecznych, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, krajem oraz innymi kulturami, rozwijanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna, a także promowanie postawy aktywnego spędzania czasu.

Pierwsze spotkanie z kulturą odbyło się w środę, kiedy to uczniowie ZNPO oraz ich opiekunowie wybrali się do budynku Muzeum Częstochowskiego, znajdującego się przy ulicy Katedralnej 8. W tej kamienicy mieści się Muzeum Żydów Częstochowian. Przed wojną w Częstochowie mieszkało ponad 30 tysięcy Żydów Częstochowian. Tworzyli oni bardzo silną społeczność, która intensywnie uczestniczyła w życiu miasta.

Wielu z nich zostało zamordowanych w niemieckich obozach śmierci podczas II wojny światowej. Ekspozycja znajdująca w muzeum składa się między innymi z wielu zdjęć ukazujących nasze rodzinne miasto i jego mieszkańców z okresu przedwojennego, a także przedstawia ich trudne losy w czasie okupacji niemieckiej.

Wystawa przedstawia także historie wielu częstochowian pochodzenia żydowskiego, którzy na stałe zapisali się w historii Częstochowy i jej okolic.