W ramach naszego Punktu Konsultacyjnego prowadzimy bezpłatną, specjalistyczną  pomoc i doradztwo dla rodziców/opiekunów prawnych, dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz studentów.

Proponujemy:

 • konsultacje specjalistyczne dla rodziców dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie trudnych sytuacji wychowawczych, rodzinnych i zdrowotnych,
 • udział rodziców w zajęciach otwartych prezentujących niwelowanie zachowań trudnych dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • udział studentów w praktykach szkolnych i wolontariacie.

W naszym Punkcie pracuje 33 specjalistów, wszyscy są pedagogami specjalnymi, dodatkowo posiadającymi specjalizację w prowadzeniu różnorodnych terapii:

Nasi specjaliści:

 • neurologopeda
 • logopeda
 • tyflopedagog
 • surdopedagog
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • rehabilitant
 • specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej
 • psycholog

Jeśli Twoje dziecko ma problemy edukacyjne lub zdrowotne -  nie czekaj, zgłoś się i dowiedz się jak możesz mu pomóc.

Zgłoszenia osób zainteresowanych spotkaniem z wybranym specjalistą odbywają się telefonicznie lub mailowo

Tel./fax.: 34 324 90 68,   e-mail: sekretariat@znpo.pl

Zapraszamy również każdego dnia w godzinach pracy szkoły tj.: od 8.00 do 15.30.

ul. Kubiny 10/12

42-200 Częstochowa

Tel./fax.:  34 324 90 68