Uczestnicy: Nadia Zając i Piotr Pawlak

Nagrodzeni: II miejsce – Nadia Zając

obraz 014 obraz nowy