Uczestnicy i nagrodzeni:

I miejsce –  Patryk Dudkowski

II miejsce – Daniel Maj

obraz 033 obraz 040