Sportowy Konkurs Plastyczny w ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018 – Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie

wyróżnienie
Patryk Dubiak