Uczestnicy: Nadia Zając, Patryk Dudkowski, Daniel Maj, Sylwia Zaskórska.

obraz 029 obraz 032 obraz 037