XV Powiatowy Konkurs Ekologiczny – Lubliniec, 12-13 kwietnia 2016 r.

III miejsce - Jakub Gajewski

dyplom-gajewski

 W konkursie plastycznym w kategorii szkoła podstawowa

II miejsce – Mateusz Dudkowski

dyplom-dudkowski

W kategorii gimnazjum

I miejsce – Piotr Pawlak

wyróżnienie – Jarosław Nawrotek

dyplom-pawlak dyplom-nawrotek

prace konkursowe:

pawlak-I-mce-GIM  dudkowski-IImce-SP  wyr+-+-nienie-Nawrotek-gimnazjum