XVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny – Lubliniec SOSW, 21-22 marca 2017 r.

I miejsce: Michał Bździon
I wyróżnienie: Natalia Metrycka.

W konkursie plastycznym w kategorii szkoła podstawowa
II miejsce – Sebastian Sikora