Gimnazjum Specjalne im św. Zygmunta Gorazdowskiego

To etap w rozwoju każdego dziecka, w którym jest ono szczególnie podatne na wpływ rówieśników, przy wysokiej wrażliwości oraz fascynacji otaczającym go środowiskiem.

Emocje, które ma młody człowiek są piękne, poznawcze świat, ale też mogą być dla Niego niebezpieczne,

Nasze doświadczenie psychologiczno- pedagogiczne pozwala na codzienną czujność w tym okresie na wszelkie przejawy zachowań niepożądanych, zagrożenia używkami, demoralizacją.

Dlatego też w naszym wychowaniu szkolnym kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie właściwych norm społecznych i prawnych przez wpajanie wartości duchowych i moralnych, które w przyszłości pozwolą im stworzyć dobre związki przyjacielskie, rodzinne i pracownicze.

Ale gimnazjum to przede wszystkim dla Nas pedagogów etap w którym czynimy wysiłki by wyposażyć ucznia w usystematyzowaną wiedzę z nauk humanistycznych i nauk ścisłych, która pozwoli im na pełnię odbioru i poznanie zasad funkcjonowania współczesnego świata. Nie zapominamy też o pracy indywidualnej na rzecz każdego młodego człowieka, by mógł się On rozwijać na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Nasze atuty to:

  • Nauczyciele specjaliści z nauk humanistycznych i ścisłych
  • Dobrze wyposażone pracownie lekcyjne
  • Przygotowanie nauczycieli psychologiczne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne
  • Koła zainteresowań naukowych i artystycznych
  • Zajęcia w ośrodkach wspierających rozwój młodego człowieka

gorazdowskiego

 

Poniżej przykładowe zdjęcia z życia szkoły.