Czas świąteczny i noworoczny obfituje w radość z Bożego Narodzenia! Śpiewamy kolędy, odwiedzamy Pana Jezusa w szopkach i czekamy na wizytę duszpasterską. Gdy do domów przychodzi ksiądz, to tak, jakby sam Pan Jezus przychodził w odwiedziny, pragnąc obdarzyć nas swoim błogosławieństwem. Wszyscy czekają tej chwili z drżeniem w sercu. Porządki, piękne ubrania, biały obrus, Pasyjka, świece, kropidło, woda święcona, zeszyty do religii, napis na drzwiach C + M + B i pragnienie: „Panie Jezu przyjdź do nas, pobłogosław nasze ulice, domy, mieszkania, naszą codzienność i nas samych”.
My również oczekiwaliśmy na wizytę duszpasterską. W tym roku kolędę rozpoczęliśmy o 1030 Mszą świętą wotywną o św. Józefie, którą w kaplicy – mieszczącej się w budynku szkolnym PdP – sprawował o. Michał Szałkowski, Dominikanin z Gidel. Uczestniczyli w niej najstarsi uczniowie, ponieważ szczególnie im patronuje św. Józef. W czasie kazania Ojciec zwrócił uwagę na pracowitość św. Józefa, zachęcając nas, byśmy rozwijali dary otrzymane od Boga.

Po Mszy św. ministranci z Krzyżem, pachnącym kadzidłem, wodą święconą i kredą, czekali na Ojca, aby pośród radosnych śpiewów kolęd przy akompaniamencie, poświęcić nasze klasy i pracownie, a na drzwiach zapisać C + M + B 2018 – Niech Chrystus błogosławi w 2018 roku!

Gdy przyszliśmy z kolędą do szkoły w budynku głównym, uczniowie byli w klasach na lekcjach, każdy z nich, a także nauczyciele z uwagą nasłuchiwali czy już idzie ksiądz, bo śpiewy kolęd i grę na instrumentach słychać coraz bliżej. Radość, powaga, oczekiwanie i trema. Panie Jezu przyjdź, bądź z nami i nam błogosław. Obdarz pokojem naszych bliskich, naszą szkołę i nas samych.
Radość i prostota Ojca, uśmiech i ciepłe słowo, wspólna rozmowa i modlitwa, kropienie wodą święconą i okadzenie kadzidłem, podpisy w zeszytach z religii – sprawiały, że czuliśmy się tak, jakby sam Bóg był z nami. To były piękne chwile.

Wierzymy, że z Bożym błogosławieństwem możemy być choć trochę lepsi i będzie nam dobrze ze sobą, że nauka i czas wspólnie spędzony w szkole, wyda piękne owoce w naszym życiu.
Dziękujemy Ojcu Michałowi za Mszę św. I wizytę duszpasterską! Dziękujemy Pani Dyrektor – Grażynie Biesiekierskiej, że przyjęła kapłana w progi ZNPO i że była razem z nami!