W dniu 16.05.2018 r. odbyło się X Forum Edukacji Twórczej ARTedukacja połączone z warsztatami kreatywności artystycznej. Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli: p. Urszuli Saboczyńskiej, p. Marii Kałużyńskiej i p. Rafała Ciszewskiego, wykonali prace plastyczno - techniczne na wystawę promującą naszą szkołę w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Również nasza nauczycielka s. Agnieszka Jakubowczak przygotowała zajęcia pod tytułem: ,,Z misiem Milusiem w Zoolandii” – warsztaty w oparciu o pedagogikę zabawy. Dziękujemy Pani Sylwii Kurcab za zaproszenie i możliwość promocji naszej  placówki podczas tej imprezy.