Mikołaj obdarował nas nowymi grami, z czego oczywiście chętnie skorzystaliśmy z 8 klasą. Tym razem zagraliśmy w grę „Pan tu nie stał”. Dzięki grze uczniowie poznają historię przenoszą się na moment do PRL-u, do lat osiemdziesiątych. Do czasów centralnego planowania i wiecznych rynkowych niedoborów, symbolem których stały się wszechobecne kolejki do sklepów. Podczas gry walczy się o deficytowe towary rzucane do sklepów. Nie będzie to jednak takie łatwe, ponieważ inni gracze również marzą o butach Relax czy magnetofonie szpulowym! Gry to dobra zabawa, dzięki której kształtujemy umiejętności społeczne. Uczniowie rozwijają kompetencje związane ze spędzaniem czasu w grupie rówieśniczej, takie jak umiejętność dzielenia uwagi, czekania na swoją kolej, aktywne spędzanie wolnego czasu, zainteresowanie interakcją z rówieśnikami, inicjowanie kontaktu, współpraca (gry kooperacyjne), zdrowa rywalizacja i fair play, radzenie sobie z porażką czy samokontrola i panowanie nad emocjami (gry oparte na rywalizacji).