Nowe technologie odgrywają w życiu dzieci i młodzieży niezwykle ważną rolę. Są nieodłącznym elementem ich codziennej aktywności, życia społecznego oraz rozrywki. Globalna sieć przynosi możliwości rozwojowe, ale może być również źródłem nowych problemów i zagrożeń.
W związku z rosnącym zagrożeniem cyfrowym przekazujemy Państwu istotne informacje dotyczące niebezpiecznych sytuacji w Internecie, które otrzymacie Państwo zaglądając na stronę internetową projektu Safer Internet. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji.

Broszura informacyjna dla rodziców/opiekunów

W razie pytań i wątpliwości zadzwoń pod numer 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

Więcej informacji: www.saferinternet.pl ,   www.dyzurnet.pl