Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Nabór Dzieci i Młodzieży do:

Szkoły Podstawowej Specjalnej im. O. A. Kordeckiego

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. św. Józefa

trwa przez cały czas.

Warunkiem przyjęcia uczniów do naszych szkół jest:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

oraz podanie Rodzica bądź Opiekuna Prawnego z prośbą o przyjęcie syna/córki do tut. Szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NAS PRZEZ CAŁY ROK

Poniżej znajdują się druki podania o przyjęcie do szkoły

1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

podanie szkoła podstawowa

podanie szkoła podstawowa – uczeń pełnoletni

2. Podanie o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

podanie szkoła przysposabiająca

podanie – uczeń pełnoletni