Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2.09.2019 Dyrektor ZNPO
p. Wilczyńska, p. Zawadzka, p. Ciszewski, p. Gładysz, p. Puszek – sztandar; p. Pyda – krótka informacja o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i o pamięci o żyjących świadkach tamtych dni.
Dzień Dobrego Słowa w każdym miesiącu gdy występuje – krótka audycja radiowa i podanie zadania na cały dzień 13.092019, 13.02.2020,
13.03.2020,
13.05.2020
p. Stężała i zespół wychowawczy
Olimpiada „Razem” 13.09.2019 p. Molis, p. Nowakowski,
p. Ceglarz, p. Pawłowska,
p. Adamus
Wycieczka do Leśniowa wrzesień 2019 s. Wenancja
Sprzątanie świata – pikieta „Miasto wolne od plastiku” wrzesień 2019 Samorząd szkolny
Światowy dzień tabliczki mnożenia  4.10.2019 p. Niemiec-Wilk
Święto Komisji Edukacji Narodowej. 14.10.2019 Samorząd szkolny
Europejski Tydzień kodowania październik 2019 p. Nowakowska, p. Gładysz
Wycieczka do Muzeum Powstań Śląskich październik 2019 p. Pyda, p. Puszek
Rocznica Odzyskania Niepodległości 8.11.2019 p. Pyda, p. Puszek,p. Saboczyński, p. Adamus,p. Gładysz
Dzień Dobrego Słowa – ogólnopolska akcja 13.11.2019 p. Wilczyńska, p. Świąć,p. Stężała, p. Sowińska, p. Panicz, p. Nocoń – w PDPZespół wychowawczy
Spotkanie czytelnicze 21.11.2019 p. Sowińska, p. Saboczyńska, p. Golczyk, p. Nocoń, p. Kałużyńska, p. Szczepańska
Hula-kula 26.11.2019 p. Lis
„Andrzejki” 28.11.2019 Zespół Wychowawczy
„Mikołajki” 6.12.2019 Szkolny Mikołaj – Rodzice
„Mikołajki z Trauguttem” grudzień 2019 p. Golczyk, p. Zawadzka
Dzień Patronów Szkołyi Wigilia Szkolna 18.12.2019 s. Wenancja, p. Ciszewski,p. Gładysz, p. Zawadzka,
p. Saboczyńska, p. Nocoń,
s. Nadia, p. Puszek
Świąteczne spotkanie z rodzicami 20.12.2019 p. Tomczak, p. Pastuszka,
s. Nadia, p. Lis, p. Szczepańska
Wizyta duszpasterska 9.01.2020 s. Wenancja, p. Gładysz,
p. Ciszewski, p. Adamus
Dzień Babci i Dziadka styczeń 2020 Wychowawcy klas
Światowy dzień bezpiecznego Internetu 10.02.2020 p. Nowakowska
Zabawa karnawałowa -Walentynki 13.02.2020 Zespół Wychowawczy
Karnawałowe spotkanie z absolwentami 21.02.2020 p. Saboczyńska, p. Golczyk, p. Nocoń, p. Sowińska, p. Kałużyńska, p. Panicz, p. Puszek, p. Molis, p. Migas
Kulig luty 2020 Samorząd szkolny
Rekolekcje wielkopostne – 100-lecie śmierci św. Z. Gorazdowskiego 16-18.03.2020 s. Wenancja, p. Sowińska,
p. Ciszewski, p. Puszek
p. Saboczyńska, p. Gładysz, p. Zawadzka, s. Nadia, p. Nocoń, p. Migas, p. Molis – przedstawienie
Paraolimpiada fotograficzno-plastyczna 26.03.2020 p. Adamus, p. Zawadzka,
p. Gładysz, p. Ciszewski, p. Puszek, p. Pawłowska, p. Nowakowska, s. Nadia+ wszyscy n-le
IV Lokalny Turniej Tenisa Stołowego + pierwsza pomoc 28.04.2020 p. Nowakowski, p. Gładysz,
p. Ceglarz, p. Adamus, p. Molis, p. Pawłowska, p. Ciszewski,
p. Puszek
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto flagi,- apel i pogadanka 30.04.2020 p. Pyda, p. Puszek, p.Saboczyński
Kraków – Wadowice – wycieczka związana ze 100-leciem urodzin Jana Pawła II maj 2020 p. Kałużyńska /2 autokary/
100-lecie Bitwy Warszawskiej maj 2020 p. Pyda, p. Puszek
Wycieczka dwudniowa z JWK- Wałbrzych, Kudowa Zdrój  2020 p. Adamus, p. Zawadzka
Muzyczna Scena Integracji  maj 2020  p. Sowińska, p. Gładysz, p. Ciszewski, p. Puszek, p. Pawłowska– występ przygotowywany na paraolimpiadę
Dzień dziecka 1.06.2020 p. Molis + wszyscy n-le
Dzień Godności Osób Niepełno-sprawnych. p. Lis, p. Szczepańska,p. Saboczyńska, p. Kałużyńska, p. Saboczyński, p. Ciszewski, p. Puszek,
Święto rodziny czerwiec 2020 p. Tomczak, p. Pastuszka,                   s. Nadia, p. Lis, p. Szczepańska
Wycieczka nad morze czerwiec 2020 p. M. Niemiec-Wilk
Olimpiady i zawody sportowe Cały rok Nauczyciele wychowania fizycznego
Uroczyste zakończenie roku szk. 2019/2020 26.06.2019 p. Adamus, p. Ciszewski, p. Molis, p. Stężała, p. Zawadzka, p. Migas. P. Gładysz