Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 3.09.2018 Dyrektor ZNPO
p. Wilczyńska, p. Ceglarz,
p. Zawadzka, p. Ciszewski,
p. Gładysz
Olimpiada „Razem” 14.09.2018 p. Molis, p. Nowakowski,
p. Ceglarz, p. Pawłowska,
p. Adamus
Światowy dzień tabliczki mnożenia  28.09.2018 p. Niemiec-Wilk
Olimpiady i zawody sportowe Cały rok Nauczyciele wychowania fizycznego
Sprzątanie świata 26.09.2018 p. Śpiewak, p. Wójcik
Europejski Tydzień Kodowania 9-12.10.2018 p. Nowakowska
Święto Komisji Edukacji Narodowej.

Posadzenie dębu pamięci.

12.10.2018 p. Zawadzka, s. Wenancja,
p. Ciszewski, p. Gładysz,

s. Nadia, p. Puszek

Rocznica Odzyskania Niepodległości 04.11.2018

Kuratorium

11.11.2018 UMC

15.11.2018

Prowincja Wrocław.

p. Puszek, p. Pyda,

p. Saboczyński, p. Adamus,

p. Gładysz, s. Nadia,

 

p. Migas – przedstawienie,

p. Nowakowska – prezentacja

p. Niemiec-Wilk – kierownik

Spotkanie „Niepodległa” 9.11.2018 p. Pyda, p. Pawłowska
Dzień Dobrego Słowa – patriotyczny konkurs recytatorski 13.11.2018 p. Panicz, p. Nocoń – w PDP

p. Wilczyńska, p. Sowińska,
p. Puszek – gł. B.

Hula-kula 26.11.2018 p. Lis
„Andrzejki” 29.11.2018 Zespół Wychowawczy
Próbny egzamin ósmoklasisty 18-20.2018 r. p. Nowakowska
„Mikołajki” XII 2018 Szkolne – Rodzice
„Mikołajki z Trauguttem”  XII 2018 p. Golczyk, p. Zawadzka
Dzień Patronów Szkoły

i Wigilia Szkolna

 19.12.2018 p. Ciszewski, p. Nowakowska, s. Teresilla, s. Nadia, p. Migas,

p. Gładysz, p. Zawadzka,
p. Saboczyńska, p. Wójcik,
s. Wenancja, p. Molis, p. Nocoń

Świąteczne spotkanie z rodzicami 21.12.2018 p. Tomczak, p. Pastuszka,
s. Nadia, p. Lis, p. Szczepańska
Wizyta duszpasterska 9.01.2019 s. Wenancja, p. Gładysz,
p. Ciszewski, p. Adamus
Dzień Babci i Dziadka I 2019 Wychowawcy klas
Dzień Dobrego Słowa - 14.01.2019 p. Stężała i zespół wych
Próbny egzamin gimnazjalny 22-24.01.2019 p. Nowakowska
Bajkowe spotkania czytelnicze II 2019 p. Sowińska, p. Wójcik, p. Saboczyńska, p. Golczyk, p. Nocoń, p. Kałużyńska
Karnawałowe spotkanie z absolwentami II 2019 p. Sowińska, p. Wójcik, p. Saboczyńska, p. Golczyk, p. Nocoń, p. Kałużyńska
Paraolimpiada fotograficzno-plastyczna 6.02.2019 p. Adamus, p. Zawadzka,
p. Gładysz, p. Ciszewski
Światowy dzień bezpiecznego Internetu  8.02.2019 p. Nowakowska
Zabawa karnawałowa- Walentynki  II 2019 Zespół Wychowawczy
Rekolekcje wielkopostne

 

 12,13,14. 03.2019 s. Wenancja, p. Sowińska,
p. Migas, p. Stężała, p. Molis,
p. Ciszewski, p. Puszek
p. Saboczyńska, p. Wójcik,

p. Gładysz, p. Zawadzka,
s. Nadia, p. Nocoń

IV Lokalny Turniej Tenisa Stołowego + pierwsza pomoc Kwiecień p. Nowakowski, p. Gładysz,
p. Ceglarz, p. Adamus, p. Molis, p. Pawłowska, p. Ciszewski,
p. Puszek
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto flagi- apel i pogadanka  30.04.2019  p. Pyda, p. Pawłowska,
p. Puszek, p. Saboczyński
Dzień Dobrego Słowa 13.05.2019 Samorząd szkolny
Święto niezapominajki- leśniczówka  15.05.2019 p. Wójcik, p. Śpiewak + n-le
Muzyczna Scena Integracji  Maj 2019 p. Gładysz, s. Nadia,
p. Zawadzka, p. Sowińska
Dzień dziecka – w ramach lekcji  31.05.2019 p. Molis + n-le

p. Migas – przedstawienie (rodzice)

Hula-kula 4.06.2019 p. Lis
Święto rodziny 06.2019 p. Tomczak, p. Pastuszka, s. Nadia, p. Lis, p. Szczepańska
Dzień Godności Osób Niepełno-sprawnych.   p. Lis, p. Szczepańska,

p. Wójcik, p. Saboczyńska, p. Kałużyńska, p. Saboczyński, p. Ciszewski, p. Puszek,
p. Nowakowski, p. Wilczyńska,

Uroczyste zakończenie roku szk. 2018/2019 21.06.2019 p. Świąć, p. Molis, p. Golczyk,
p. Panicz, p. Saboczyńska,
p. Sowińska, p. Migas