Zadania, wydarzenia, czynności Terminy Odpowiedzialni Uwagi
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1.09.2020 Dyrektor ZNPO, Wychowawcy w grupach, na wolnym powietrzu
Dzień Dobrego Słowa
w każdym miesiącu
13 każdego miesiąca p. Stężała i zespół wychowawczy, zabawy w klasie, pogadanki, transmisja
Tydzień Wychowania
w Polsce
13-19 września s. Wenancja, zespół wychowawczy
Sprzątanie świata – pogadanka o segregacji śmieci wrzesień Wychowawcy
Światowy dzień tabliczki mnożenia  2. 10. 2020 p. Niemiec-Wilk
Dzień papieski paździer-nik s. Wenancja na lekcjach
Święto Komisji Edukacji Narodowej. 14.10.2020 Samorząd szkolny zdalnie akademia
Europejski Tydzień kodowania 12-18.10 p. Nowakowska,
p. Gładysz,
p.  Adamus
na lekcjach
Rocznica Odzyskania Niepodległości 6.11.2020 p. Pyda, p. Puszek, zdalnie akademia
Spotkanie czytelnicze p. Szczepańska,
p. Nocoń
na kole bibliotecznym
„Mikołajki” – w klasach indywidualnie 6.12.2020 Wychowawcy, rodzice w  porozumieniu
z rodzicami
Dzień Patronów Szkoły grudzień s. Wenancja,
p. Nocoń,
p. Saboczyńska
radiowęzeł, zdalnie akademia
Wigilijne kolędowanie grudzień p. Gładysz, s. Nadia,
s. Wenancja,
p. Nocoń
zdalnie akademia
Światowy dzień bezpiecznego Internetu – 02.2020 p. Nowakowska,p. Adamus na lekcjach
Rekolekcje wielkopostne  22-26.02 s. Wenancja,
p. Sowińska,
p. Saboczyńska,
p. Nocoń
w zależności od  rekomendacji GIS, MEN
Paraolimpiada fotograficzno-plastyczna  marzec p. Adamus,
p. Zawadzka, 
online i tradycyjną pocztą
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto flagi, maj p. Pyda, p. Puszek, zdalnie akademia
Dzień dziecka czerwiec p. Molis + wszyscy n-le  czekamy na rekomendacje
Promocja zdrowego stylu życia w ramach innowacji pedagogicznej “Chcesz być zdrowy, użyj głowy” terminy do wyboru p. Molis, p. Migas zdalnie, transmisja
Uroczyste zakończenie roku szk. 2020/2021 25.06.2021 p. Cisłowska,
p. Nocoń,
p. Kałużyńska
w zależności od rekomendacji