Szkoła Podstawowa:
kordeckiegoO. Augustyn Kordecki – (1603-1673), przeor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie oraz obrońca Jasnej Góry w czasie najazdu  szwedzkiego w 1655 r. Walczył za wierność Bogu i Ojczyźnie, za honor i cześć Matki Bożej.
Kardynał Karol Wojtyła nazwał heroicznego zakonnika tym, który „na wiele stuleci nauczył polskie pokolenia niepodległości ducha”.
Od września 2006 roku był Patronem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 43.
Od 1 września 2013 roku jest Patronem Specjalnej Szkoły Podstawowej ZNPO w Częstochowie.
Gimnazjum:
gorazdowskiegoŚw. Zygmunt Gorazdowski /1845 – 1920/ – kapłan archidiecezji lwowskiej; wybitny duszpasterz, publicysta katolicki; założyciel kilkunastu dzieł dobroczynnych oraz Zgromadzenia zakonnego Sióstr św. Józefa; beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II we Lwowie 26 czerwca 2001, kanonizowany przez papieża Benedykta XVI – 23 października 2005 roku w Rzymie. W pamięci wiernych pozostaje jako „ojciec ubogich” i „ksiądz bezdomnych”.
Od 1 września 2013 roku jest Patronem Gimnazjum Specjalnego ZNPO
w Częstochowie.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
jozefaŚwięty Józef – Oblubienic Najświętszej Maryi Panny i Opiekun Jezusa Chrystusa Syna Bożego; pochodził z rodu Dawida; z zawodu był rzemieślnikiem. Jest Patronem rodzin, ludzi ciężkiej pracy i wszystkich poszukujących pracy. Jest także Patronem szczęśliwej śmierci, gdyż miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić – byli przy nim w ostatnich chwilach życia: Jezus i Maryja. Jest też Patronem Kościoła św. Od 1 września 2013 roku jest Patronem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy ZNPO w Częstochowie.