1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3 Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

matematyka –22 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 9:00

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz.9:00

5 Dodatkowe dni wolne od zajęć 31 października 2019 r.,

2,3 stycznia 2020 r.

8, 21 ,22, 23 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

6 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Święta) 1 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 6 stycznia 2020 r.,

1 maja 2020r., 11 czerwca 2020 r.

7 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
8 Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.