Zadanie

Termin

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 1 – 14 lutego 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 25 – 27 maja 2021 r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 25 czerwca 2021 r.
7. Dni wolne od zajęć edukacyjnych 9, 10 listopada
4, 5 stycznia 2021
4 czerwca 2021
25 – 27 maja 2021 – egzaminy ósmoklasisty
8. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.