1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
5. Egzamin Gimnazjalny część humanistyczna18 kwietnia 2018 r.

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno – przyrodnicza

19 kwietnia 2018 r.

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny

20 kwietnia 2018 r.

  • na poziomie podst. – godz. 9:00
  • na poziomie rozsz. – godz. 11:00
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć 2 listopada, 18, 19, 20, 30 kwietnia, 2,4 maja, 1 czerwca
7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Święta)

1 listopada, 1 stycznia,
1 maja, 3 maja, 31 maja (Boże Ciało)

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
9. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.