1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin Gimnazjalny 10, 11, 12 kwietnia egzamin gimnazjalny

część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno – przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r.

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019 r.

  • na poziomie podst. – godz. 9:00

15, 16, 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć 15 października, 2 listopada,
15,16,17 kwietnia, 2 maja
7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Święta) 1 listopada, 1 stycznia,
1 maja, 3 maja, 20 czerwca (Boże Ciało)
8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
9. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.