MISJA SZKOŁY

Akceptujemy naszych uczniów takimi, jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.

Dobra Szkoła to szczęśliwe dzieci!  Czytaj dalej

Organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Siedziba Zarządu Prowincji mieści się w domu prowincjalnym we Wrocławiu.
Do Wrocławskiej Prowincji aktualnie należy 17 domów i przynależy 179 sióstr.

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa powstało we Lwowie 17 lutego 1884 r. z wielkiej duszpasterskiej troski św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Realizując charyzmat miłosierdzia, przekazany przez Ojca Założyciela, Zgromadzenie prowadzi przedszkola i zakłady opiekuńczo-wychowawcze, angażuje się w pracę katechetyczną i oświatową. Podejmuje samarytańską posługę wśród chorych, cierpiących i ubogich w szpitalach, w domach opieki społecznej, w stacjach Caritas, na favelach. Ponadto angażuje się w posługę w parafiach.

Obecnie Zgromadzenie pracuje w dziewięciu krajach – w Europie (Polska, Ukraina, Niemcy, Francja, Włochy) oraz na terenach misyjnych w Afryce (Kongo-Brazzaville, Republika Demokratyczna Konga, Kamerun) i Ameryce Południowej (Brazylia). Strukturalnie dzieli się na dwie Prowincje w Polsce: Prowincja Tarnowska, Prowincja Wrocławska oraz na trzy Delegatury misyjne: Delegatura Afrykańska, Delegatura Brazylijska, Delegatura Ukraińska.

Strona WWW Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa

Szkoła Podstawowa:
kordeckiegoO. Augustyn Kordecki – (1603-1673), przeor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie oraz obrońca Jasnej Góry w czasie najazdu  szwedzkiego w 1655 r. Walczył za wierność Bogu i Ojczyźnie, za honor i cześć Matki Bożej.
Kardynał Karol Wojtyła nazwał heroicznego zakonnika tym, który „na wiele stuleci nauczył polskie pokolenia niepodległości ducha”.
Od września 2006 roku był Patronem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 43.
Od 1 września 2013 roku jest Patronem Specjalnej Szkoły Podstawowej ZNPO w Częstochowie.
Gimnazjum:
gorazdowskiegoŚw. Zygmunt Gorazdowski /1845 – 1920/ – kapłan archidiecezji lwowskiej; wybitny duszpasterz, publicysta katolicki; założyciel kilkunastu dzieł dobroczynnych oraz Zgromadzenia zakonnego Sióstr św. Józefa; beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II we Lwowie 26 czerwca 2001, kanonizowany przez papieża Benedykta XVI – 23 października 2005 roku w Rzymie. W pamięci wiernych pozostaje jako „ojciec ubogich” i „ksiądz bezdomnych”.
Od 1 września 2013 roku jest Patronem Gimnazjum Specjalnego ZNPO
w Częstochowie.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
jozefaŚwięty Józef – Oblubienic Najświętszej Maryi Panny i Opiekun Jezusa Chrystusa Syna Bożego; pochodził z rodu Dawida; z zawodu był rzemieślnikiem. Jest Patronem rodzin, ludzi ciężkiej pracy i wszystkich poszukujących pracy. Jest także Patronem szczęśliwej śmierci, gdyż miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić – byli przy nim w ostatnich chwilach życia: Jezus i Maryja. Jest też Patronem Kościoła św. Od 1 września 2013 roku jest Patronem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy ZNPO w Częstochowie.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zmieni się docelowa struktura szkół, nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów,  wydłużona zostanie także nauka w liceach ogólnokształcących i technikach. Czytaj dalej