MISJA SZKOŁY

Akceptujemy naszych uczniów takimi, jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.

Dobra Szkoła to szczęśliwe dzieci!  Czytaj dalej

Organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Siedziba Zarządu Prowincji mieści się w domu prowincjalnym we Wrocławiu.
Do Wrocławskiej Prowincji aktualnie należy 17 domów i przynależy 179 sióstr.

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa powstało we Lwowie 17 lutego 1884 r. z wielkiej duszpasterskiej troski św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Realizując charyzmat miłosierdzia, przekazany przez Ojca Założyciela, Zgromadzenie prowadzi przedszkola i zakłady opiekuńczo-wychowawcze, angażuje się w pracę katechetyczną i oświatową. Podejmuje samarytańską posługę wśród chorych, cierpiących i ubogich w szpitalach, w domach opieki społecznej, w stacjach Caritas, na favelach. Ponadto angażuje się w posługę w parafiach.

Obecnie Zgromadzenie pracuje w dziewięciu krajach – w Europie (Polska, Ukraina, Niemcy, Francja, Włochy) oraz na terenach misyjnych w Afryce (Kongo-Brazzaville, Republika Demokratyczna Konga, Kamerun) i Ameryce Południowej (Brazylia). Strukturalnie dzieli się na dwie Prowincje w Polsce: Prowincja Tarnowska, Prowincja Wrocławska oraz na trzy Delegatury misyjne: Delegatura Afrykańska, Delegatura Brazylijska, Delegatura Ukraińska.

Strona WWW Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa

Szkoła Podstawowa:
kordeckiegoO. Augustyn Kordecki – (1603-1673), przeor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie oraz obrońca Jasnej Góry w czasie najazdu  szwedzkiego w 1655 r. Walczył za wierność Bogu i Ojczyźnie, za honor i cześć Matki Bożej.
Kardynał Karol Wojtyła nazwał heroicznego zakonnika tym, który „na wiele stuleci nauczył polskie pokolenia niepodległości ducha”.
Od września 2006 roku był Patronem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 43.
Od 1 września 2013 roku jest Patronem Specjalnej Szkoły Podstawowej ZNPO w Częstochowie.
Gimnazjum:
gorazdowskiegoŚw. Zygmunt Gorazdowski /1845 – 1920/ – kapłan archidiecezji lwowskiej; wybitny duszpasterz, publicysta katolicki; założyciel kilkunastu dzieł dobroczynnych oraz Zgromadzenia zakonnego Sióstr św. Józefa; beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II we Lwowie 26 czerwca 2001, kanonizowany przez papieża Benedykta XVI – 23 października 2005 roku w Rzymie. W pamięci wiernych pozostaje jako „ojciec ubogich” i „ksiądz bezdomnych”.
Od 1 września 2013 roku jest Patronem Gimnazjum Specjalnego ZNPO
w Częstochowie.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
jozefaŚwięty Józef – Oblubienic Najświętszej Maryi Panny i Opiekun Jezusa Chrystusa Syna Bożego; pochodził z rodu Dawida; z zawodu był rzemieślnikiem. Jest Patronem rodzin, ludzi ciężkiej pracy i wszystkich poszukujących pracy. Jest także Patronem szczęśliwej śmierci, gdyż miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić – byli przy nim w ostatnich chwilach życia: Jezus i Maryja. Jest też Patronem Kościoła św. Od 1 września 2013 roku jest Patronem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy ZNPO w Częstochowie.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zmieni się docelowa struktura szkół, nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów,  wydłużona zostanie także nauka w liceach ogólnokształcących i technikach. Czytaj dalej

Napisali o nas

Zapowiedź obchodów 100-lecia śmierci św. Z. Gorazdowskiego

III Paraolimpiada Fotograficzno-Plastyczna – relacja TV Orion 08.02.2019 r.

III Paraolimpiada Fotograficzno-Plastyczna – relacja Radio Fiat 06.02.2019 r.

Obchody Dnia Nauczyciela połączone z posadzeniem Dębu Niepodległości – relacja TV Orion 14.10.2018 r.

Projekty edukacyjne w naszej szkole – relacja TV Orion 10.09.2018 r.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – relacja TV Orion 04.05.2018 r.

Konwersatorium pt.: Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” – relacja Kuratorium Katowice 16.04.2018 r.

Konwersatorium pt.: Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” – relacja Archidiecezja Częstochowska 12.04.2018 r.

Konwersatorium pt.: Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” – relacja Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa 12.04.2018 r.

Konwersatorium pt.: Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” – relacja TV Orion 10.04.2018 r.

Konwersatorium pt.: Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” – Portal Informacyjny Radia Fiat 10.04.2018 r.

Nagroda Grand Prix w Konkursie o Tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego – Częstochowski Biuletyn Oświatowy

Paraolimpiada Fotograficzno-Plastyczna w ZNPO – relacja Dziennik Zachodni 29.01.2018 r.

Paraolimpiada Fotograficzno-Plastyczna w ZNPO – relacja czestochowa.naszemiasto.pl 29.01.2018 r.

II Wojewódzka Paraolimpiada Fotograficzno-Plastyczna – relacja Kuratorium Katowice 26.01.2018 r.

Podsumowanie II Paraolimpiady, Lekcja Patriotyzmu – relacja Tygodnik Niedziela 25.01.2018 r.

Finał II Paraolimpiady Fotograficzno-Plastycznej – relacja Radio Fiat 24.01.2018 r.

Projekt „Szkoła młodych patriotów” – relacja z przedstawienia TV Orion 23.01.2018 r.

Świąteczne Kolędowanie – relacja TV Orion 22.12.2017 r.

Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia w szkole PdP – relacja TV Orion

Nagroda Grand Prix w Konkursie o Tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego – relacja WOM Częstochowa maj 2017 r.

Wręczenie medali Przyjaciel Szkoły – relacja CZĘSTOCHOWSKIE24.PL

Wręczenie medali Przyjaciel Szkoły – relacja TV Orion 2017

Wręczenie medali Przyjaciel Szkoły – Tygodnik Niedziela

TV Orion – Relacja z Dnia Otwartego 24.04.2017 r.

Radio Fiat, Dzień Otwarty Szkoły 24.04.2017 r.

Biuro Prasowe Jasnej Góry, Dzień Otwarty Szkoły, 24.04.2017 r.

Biuro Prasowe Jasnej Góry, Dzień Otwarty Szkoły, 24.04.2017 r.

Dzień Dziecka  - TV Niedziela

Relacja TV Orion z Pikniku 2016

Relacja TV Niedziela z Pikniku 2016

Gazeta Wyborcza 11.12.2015 r.

Warsztaty plastyczne w ramach projektu Heinrich Schulz-Beuthen. Życie – twórczość – inspiracje

GAZETA WYBORCZA

Tygodnik Niedziela 25.03.2015 r.

TV ORION Rekolekcyjne przedstawienie

Niedziela.pl

Jasnagora.pl

TVOrion.pl

Tygodnik Niedziela – Misterium 2014

TV ORION

TV ORION Dzień Dziecka 2014

Gość Niedzielny

Świąteczna audycja radiowa Boże Narodzenie 2014

 

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).