W bardzo bliskim sąsiedztwie Szkoły znajduje się Internat dla chłopców prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Obliczanek. Ośrodek zapewnia uczniom całodobową opiekę i wychowanie.
Tradycjami ośrodek opiekuńczy sięga ponad stu lat. Obecnie Ośrodek Wychowawczy jest domem dla 54 chłopców w wieku 7-24 lat. Młodzież przyjmowana jest do placówki na podstawie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chłopcy uczęszczają do szkół specjalnych na różnym poziomie: podstawowym, zawodowym oraz przysposabiającym do pracy. Nad ich wychowaniem czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, współpracująca z nauczycielami szkół, do których uczęszczają chłopcy.
Wychowankowie mieszkają od 2009 roku w nowym budynku ośrodka, w jedno-, dwu- i czteroosobowych pokojach. Mają do dyspozycji świetlice z aneksem kuchennym, kaplicę, świetlice edukacyjne, salę teatralną, sprzęt rehabilitacyjny, suchy basen z piłeczkami, trampolinę dziecięcą oraz pływalnie. Chłopcy korzystają z szeroko pojętej terapii ogólnorozwojowej, poprzez uczestnictwo w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno – wyrównawczych. Adekwatnie do potrzeb otoczeni są opieką specjalistów: logopedy, psychologa, pielęgniarki, lekarza pediatry, lekarza psychiatry. Wychowankowie domu dla chłopców czynnie uczestniczą w życiu domu, przez co uczą się samodzielności i zaradności życiowej. W Ośrodku funkcjonuje Samorząd Wychowanków. Ważne jest przekazywanie chłopcom fundamentalnych wartości chrześcijańskich oraz uczestnictwo w życiu sakramentalnym. Radośnie celebrowane są także tak wyjątkowe dni, jak: Święto Patrona – św. Stanisława Kostki, imieniny pracowników i wychowanków, 18. urodziny chłopców, Dzień Dziecka, Mikołaj.
Tradycją domu są coroczne Jasełka, wystawiane dla szerokiej publiczności. W wolnym czasie wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach: sportowych, plastyczno- technicznych, technicznych, z zakresu galanterii drzewnej, teatralnych, muzyczno-tanecznych, zajęciach na pływalni. Talenty chłopców, poparte systematyczną pracą, przekładają się na liczne sukcesy, odnoszone w konkursach i festiwalach o różnym zasięgu.

Chlubą ośrodka jest sztandar i własny hymn. Chłopcy wyróżniający się wzorową postawą tworzą Poczet Sztandarowy.
Dzięki ofiarności życzliwych ludzi dla wychowanków organizowane są atrakcyjne wycieczki, a w okresie wakacji i ferii zimowych turnusy wypoczynkowe nad morzem, w górach i w innych ciekawych miejscach.

ch1 ch2 ch3

Adres:

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
„DOM DLA CHŁOPCÓW im. St. Kostki”
ul ks. Bpa T. Kubiny 2/4
42-200 CZĘSTOCHOWA

www.sowdom.pl