W budynku Szkoły znajduje się Internat dla dziewcząt – Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa.
Mogą w nim przebywać dziewczęta w wieku od 6 do 18 lat, z możliwością przedłużenia pobytu do czasu ukończenia nauki.
Wychowanki Ośrodka realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w budynku Ośrodka oraz w szkołach zawodowych i przysposabiających oraz liceum na terenie miasta Częstochowy.
Placówka zapewnia opiekę dzieciom z niepełnosprawnością umysłową (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i schorzeniami sprzężonymi), a także z niedostosowaniem społecznym. Ośrodek zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, w ciągu całego roku kalendarzowego (również w okresach wolnych od zajęć szkolnych). W Ośrodku dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską i psychologiczno – pedagogiczną.

Szkoła współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr św. Józefa nad przygotowaniem wychowanków do  samodzielnego i świadomego uczestnictwa w życiu rodzinnym i w społeczeństwie.

W Ośrodku działają koła zainteresowań:

  • teatralno – taneczne
  • sportowe
  • plastyczne

2 3 4

 

Adres:

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. JÓZEFA
ul. ks. Bpa T. Kubiny 10/12, 42-200 Częstochowa
tel. 34 324 89 99
e-mail: sowcssj@o2.pl
strona internetowa:www.sowj.pl

 

dsc_1747