Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Nabór Dzieci i Młodzieży do:

Szkoły Podstawowej Specjalnej im. O. A. Kordeckiego

Gimnazjum Specjalnego im. św. Z. Gorazdowskiego oraz

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. św. Józefa

trwa przez cały czas.

Warunkiem przyjęcia uczniów do naszych szkół jest:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

oraz podanie Rodzica bądź Opiekuna Prawnego z prośbą o przyjęcie syna/córki do tut. Szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NAS PRZEZ CAŁY ROK

Poniżej znajdują się druki podania o przyjęcie do szkoły

1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

podanie szkoła podstawowa

2. Podanie o przyjęcie do Gimnazjum

podanie gimnazjum

3. Podanie o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

podanie szkoła przysposabiająca