Aktualności

Aktualności Dla rodziców Dla uczniów Dla nauczycieli

Jaki herb ma Częstochowa? U nas w szkole się to wie

Uczniowie klasy 1b/2a szkoły PDP, działając w ramach projektu eTwinning pt. „Często chowa się w moim mieście” omawiali dziś historię powstania i różne warianty... czytaj więcej

Podsumowanie spotkań z Liskiem Ibiskiem

W listopadzie uczniowie klas II/III a i III b szkoły podstawowej z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, uczestniczyli w trzech spotkaniach z Liskiem... czytaj więcej

Zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie

To już stało się wieloletnią tradycją, że w okresie przedświątecznym organizujemy w naszej szkole zbiórkę dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. Poprzez te... czytaj więcej

Wizyta u przyjaciół w Pizzerii La Vita Dare

Mamy taką tradycję w ZNPO, że właśnie w ostatnie czwartki każdego miesiąca szóstka naszych uczniów, po trzech ze szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy, wybiera się na... czytaj więcej

Plany lekcji – nauka zdalna

Uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych w szkole mają możliwość uczestniczenia w zajęciach online - w aplikacji Teams - zgodnie z planem... czytaj więcej

Zabezpieczone: Nauka zdalna – Szkoła PdP

Ta sekcja wymaga podania hasła. Hasło: ... czytaj więcej

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe - materiały dla uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej.... czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści, Informujemy, że do 7 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 14 maja br.... czytaj więcej