Organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Siedziba Zarządu Prowincji mieści się w domu prowincjalnym we Wrocławiu.
Do Wrocławskiej Prowincji aktualnie należy 17 domów i przynależy 179 sióstr. 
Zgromadzenie Sióstr św. Józefa powstało we Lwowie 17 lutego 1884 r. z wielkiej duszpasterskiej troski św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Realizując charyzmat miłosierdzia, przekazany przez Ojca Założyciela, Zgromadzenie prowadzi przedszkola i zakłady opiekuńczo-wychowawcze, angażuje się w pracę katechetyczną i oświatową. Podejmuje samarytańską posługę wśród chorych, cierpiących i ubogich w szpitalach, w domach opieki społecznej, w stacjach Caritas, na favelach. Ponadto angażuje się w posługę w parafiach.

Obecnie Zgromadzenie pracuje w dziewięciu krajach – w Europie (Polska, Ukraina, Niemcy, Francja, Włochy) oraz na terenach misyjnych w Afryce (Kongo-Brazzaville, Republika Demokratyczna Konga, Kamerun) i Ameryce Południowej (Brazylia). Strukturalnie dzieli się na dwie Prowincje w Polsce: Prowincja Tarnowska, Prowincja Wrocławska oraz na trzy Delegatury misyjne: Delegatura Afrykańska, Delegatura Brazylijska, Delegatura Ukraińska.

Strona WWW Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa