W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią COVID-19, konsultacje z rodzicami będą odbywać się telefonicznie pod numerem tel. 34 324 90 68.
W razie pilnej potrzeby osobistego kontaktu należy umówić się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

Nazwisko i imię nauczyciela Termin konsultacji telefonicznej
p. Adamus Sebastian  piątek, godz.12.35-13.20
p. Adrian Ceglarz  czwartek, godz. 14.25-15.10
p. Cisłowska Kamila  wtorek, godz. 10.45-11.30
p. Ciszewski Rafał  środa, godz. 8.00-8.45
p. Gładysz Zbigniew  środa, godz. 11.30-12.25
p. Golczyk Lidia  czwartek, godz.14.15-15.10
p. Kałużyńska Maria  poniedziałek, godz. 13.20-14.15
p. Lis Monika  piątek, godz. 8.55-9.40
p. Migas Iwona  czwartek, godz. 11.30-12.15
p. Molis Małgorzata  poniedziałek, godz. 12.25-13.20
p. Niemiec-Wilk Marlena  poniedziałek, godz. 8.00-8.45
p. Nocoń Anna  poniedziałek, godz. 8.55-9.40
p. Nowakowska Iwona  piątek, godz. 9.40-10.25
p. Nowakowski Robert  piątek, godz. 10.00-10.45
p. Panicz Joanna  poniedziałek, godz. 12.25-13.20
p. Pastuszka Małgorzata  poniedziałek, godz. 10.40-11.25
p. Pawłowska Katarzyna  wtorek, godz. 12.35-13.20
p. Puszek Jaromir  piątek, godz. 11.40-12.25
p. Pyda Grzegorz  wtorek, godz. 13.30-14.15
p. Saboczyńska Urszula  czwartek, godz. 15.10-15.55
p. Saboczyński Grzegorz  piątek, godz. 13.30-14.15
p. Sowińska Marta  wtorek, godz. 10.45-11.30
p. Stawiarz Elżbieta  środa, godz. 10.45-11.30
p. Stężała Dominika  piątek, godz. 13.20-14.15
p. Szamałek Justyna  środa, godz. 10.45-11.30
p. Szczepańska Urszula  wtorek, godz. 9.50-10.35
p. Śpiewak Urszula  czwatrek, godz. 9.50-10.35
p. Świąć Aleksander  czwartek, godz. 9.40-10.25
p. Tomczak Renata  poniedziałek, godz. 10.45-11.30
p. Wilczyńska Magdalena  środa, godz. 10.45-11.30
p. Zawadzka Adrianna  wtoek, godz. 9.50-10.35
s. Nadia  poniedziałek, godz. 8.45-9.30
s. Wenancja  piątek, godz. 8.00-8.45