W budynku Szkoły znajduje się Internat dla dziewcząt – Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa.
Mogą w nim przebywać dziewczęta w wieku od 6 do 18 lat, z możliwością przedłużenia pobytu do czasu ukończenia nauki.
Wychowanki Ośrodka realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w budynku Ośrodka oraz w szkołach zawodowych i przysposabiających oraz liceum na terenie miasta Częstochowy. Czytaj dalej

W bardzo bliskim sąsiedztwie Szkoły znajduje się Internat dla chłopców prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Obliczanek. Ośrodek zapewnia uczniom całodobową opiekę i wychowanie.
Tradycjami ośrodek opiekuńczy sięga ponad stu lat. Obecnie Ośrodek Wychowawczy jest domem dla 54 chłopców w wieku 7-24 lat. Młodzież przyjmowana jest do placówki na podstawie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chłopcy uczęszczają do szkół specjalnych na różnym poziomie: podstawowym, zawodowym oraz przysposabiającym do pracy. Nad ich wychowaniem czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, współpracująca z nauczycielami szkół, do których uczęszczają chłopcy. Czytaj dalej