Od początku roku szkolnego 2015/16 w naszej szkole funkcjonuje Szkolne Koło Fotograficzne „Obiektywni”. Zajęcia koła fotograficznego przeznaczone są dla chętnych uczniów wykazujących zainteresowanie fotografią. Ideą działalności koła jest rozwijanie zdolności artystycznych uczniów. Zajęcia Szkolnego Koła Fotograficznego „Obiektywni” podążają za rozwojem techniki, który w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny. Obsługa aparatów cyfrowych, podstawowych programów do obróbki zdjęć pozwoli połączyć elementy informatyki z cyfrową techniką robienia zdjęć.

Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Dokonywanie fotograficznej dokumentacji przemijającego czasu, historii, zjawisk przyrodniczych, ludzi to główne zadania fotografii. Uczniowie na zajęciach mają możliwość opanowania nowych umiejętności i odkrywania nowych zainteresowań. Praca z aparatem fotograficznym wpływa na rozwój sprawności manualnej czy percepcji, poprawia skupienie, ale również zaspokaja ważną potrzebę społeczną i emocjonalną uczniów.

DSCF1599 karolina-przyroda02 karolina-sacrum001 miasto001

Priorytetem we wszystkich działaniach jest pokazanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju. Treści zawarte w programie w zakresie zdobywania informacji o fotografii i fotografowaniu pozwalają na zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń.

Szkolne koło fotograficzne ma już za sobą pierwsze sukcesy. Nadia Zając, uczennica szkoły podstawowej zdobyła wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez Muzeum Częstochowskie. Temat konkursu to „Jurajska przyroda w obiektywie”.
Nadia wykonała zdjęcie zanurzając swój aparat fotograficzny w szczelinie skalnej wypełnionej deszczówką. Tytuł nagrodzonego zdjęcia to „Lustro wodne”.

DSCF49530011 znpo-nad-001