Zajęcia plastyczne są jednym ze sposobów wspomagających wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Przeznaczone są dla uczniów wykazujących chęć i zapał do pracy twórczej. Głównym ich celem jest działalność ogólnorozwojowa, pobudzenie i rozwijanie zdolności twórczych. Udział w zajęciach koła plastycznego prowokuje dzieci do samodzielnego wysiłku, daje im wiele radości podczas pracy z materiałem plastycznym, pozwala doskonalić umiejętności techniczne. Uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych, doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi.

 

Twórczość plastyczna pełni ważną funkcję terapeutyczną. Udział uczniów w zajęciach koła plastycznego znacząco wpływa na usprawnianie ich zaburzonych funkcji. Pomaga rozwijać spostrzegawczość, wyobraźnię, myślenie, doskonali koncentrację uwagi, ćwiczy pamięć. Uczestnicy wzbogacają swoje doświadczenia poznawcze, rozwijają sprawność manualną, uczą się alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Wytwory plastyczne naszych wychowanków są eksponowane na wystawach oraz biorą udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych różnego szczebla. Udział w konkursach, wzmacnia u uczniów poczucie własnej wartości i radości z odnoszonych sukcesów. Ma to niebagatelny wpływ na przebieg procesu rewalidacji niepełnosprawnych dzieci.

Pozytywne efekty wychowawcze i dydaktyczne są zauważalne w środowisku szkolnym, a prace plastyczne uczestników koła są swoistą wizytówką naszej placówki.