Finał I Konkursu Plastycznego „Święty ksiądz Gorazdowski w oczach dzieci i ludzi młodych”:

I miejsce – Tadeusz Kudliński (kat. gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)

II miejsce – Mateusz Dudkowski  (kat. szkoła podstawowa)

***

Finał I Konkursu Muzycznego „Pieśnią chwalmy Pana” ze świętym Zygmuntem Gorazdowskim:

Aleksandra Lampka i Paweł Zielonka otrzymali wyróżnienie w kategorii zespołowej.