„Gimnastyka korekcyjna w wodzie”.

Postęp cywilizacji (siedzący tryb życia, nagminne korzystanie z telewizji i komputera) oraz brak nawyków sportowo-rekreacyjnych, mają negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Należy szukać nowych, atrakcyjnych  i skuteczniejszych form usprawniania dzieci z wadami postawy.  Pozytywne oddziaływanie wody na organizm człowieka jest powszechnie znane. Ogromne korzyści, wynikające z wykonywania ćwiczeń ruchowych w wodzie mają wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny. Dlatego ćwiczenia w wodzie oraz pływanie korekcyjne powinno zajmować bardzo ważne miejsce w profilaktyce oraz korekcji wad postawy. Gimnastyka korekcyjna w wodzie jest doskonałym uzupełnieniem zajęć korekcyjnych na lądzie. Ćwiczenia w wodzie i pływanie jest ważnym sportem w profilaktyce wad postawy u dzieci, gdyż:

– usprawnia oddychanie, uczy prawidłowego oddychania, powiększa pojemność oddechową płuc;
– wzmacnia gorset mięśniowy kręgosłupa;
– rozciąga przykurczone mięśnie;
– w okresie dojrzewania jest polecane przy ryzyku oraz istnieniu skrzywień kręgosłupa;
– zwiększa wydolność organizmu;
– uspokaja organizm oraz uczy odpoczynku;
– doskonali koordynację ruchową.

DSC_0418 DSC_0429 DSC_0437

„Gimnastyka korekcyjna w wodzie” ma na celu popularyzowanie pływania wśród dzieci, jako formę aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego. Ma też na celu wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności pływackie, kształtujące pozytywne nawyki autokorekcyjne, a tym samym dbanie o prawidłową postawę ciała oraz korygowanie istniejących wad postawy. Podczas zajęć nauczyciel uświadamia uczniów, jak duży jest wpływ wody i ćwiczeń w wodzie na prawidłowy i wszechstronny rozwój ich organizmu.

DSC_0439 DSC_0446

„Nurkowanie, jako forma innego spojrzenia na swoje ciało”

 Nurkowanie jest doskonałą, choć nadal mało znaną, formą aktywności dla osób niepełnosprawnych. Swobodne poruszanie się w toni wodnej daje poczucie niezależności, co ma szczególne znaczenie dla osób spędzających większość swojego życia na wózkach inwalidzkich, a także posiadających inne ograniczenia fizyczne. Nurkowanie pomaga odkryć nieznane dotąd możliwości ruchowe własnego ciała, uwierzyć we własne siły i przekroczyć barierę fizycznej niepełnosprawności. Zanurzenie w podwodnym świecie dla niektórych może być momentem przełomowym, a dla wielu pasją na całe życie.

DSC_0458 DSC_0464 DSC_0471 FullSizeRender