Dziecko, które ma trudności z przyswajaniem czy rozumieniem danej treści, nie zawsze jest dzieckiem leniwym czy niechętnym do nauki. Niekiedy za tego rodzaju trudnościami, stoją liczne problemy natury osobowej. Mowa tu o takich wadach jak: obniżona sprawność intelektualna, niedostateczny rozwój spostrzegawczości, zaburzenia w koncentracji oraz nieumiejętność opanowania większej ilości materiału. Dla tych dzieci bardzo pomocnym mogą okazać się tak zwane zajęcia dydaktyczno wyrównawcze. Są to zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu wyrównanie wszelkich braków, powtarzanie oraz utrwalanie wiadomości.

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze pomagają też dzieciom we wdrażaniu zdobywanych wiadomości w życie codzienne. Dzięki nim dzieci mogą nie tylko „dogonić” swoich rówieśników. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze odgrywają też ważną rolę psychoterapeutyczną. Dzieci, które osiągają gorsze wyniki w nauce a nie jest to uzależnione od nich samych, czują się gorsze od swoich rówieśników. Nie są takie aktywne jak inne dzieci w ich wieku. Gorzej radzą sobie ze stresem. Dzieci te często stają się albo bardzo apatyczne, albo reagują złością i agresją na otoczenie. Są mniej odporne na krytykę. Czują się wyszydzane. Często są też obiektem wyzwisk czy wyśmiewania. Zajęcia o jakich mowa, sprawiają że dzieci stają się bardziej pewne siebie i odzyskują wiarę we własne możliwości. Na nowo budują swój wizerunek. Pozbywając się barier związanych z nauką, jaśniej spoglądają na swoje otoczenie. Stają się bardziej spokojne i wyzbywają się zachowań agresywnych w stosunku do innych dzieci, rodziców, nauczycieli jak i do samych siebie.

Cele zajęć tego typu koncentrują się nie tylko wokół, pokonania u dziecka barier w zdobywaniu potrzebnej mu wiedzy teoretycznej. Są one także nakierowane na wykształcanie u dzieci takich potrzebnych umiejętności, cech czy zdolności jak: spostrzegawczość, koncentracja, uwaga, sprawności manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Ponadto wdrażają one do systematycznej pracy oraz są przydatne w rozwoju zdolności i umiejętności myślenia i działania logicznego oraz twórczego.

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze prowadzone są w ciekawy i bardzo atrakcyjny dla dzieci sposób. Dzięki temu nie czują się one dodatkowo ukarane za to, że są słabsze czy osiągają gorsze wyniki w nauce. Traktują uczestnictwo w nich, jako formę zabawy oraz jako coś przyjemnego, co dodatkowo pomaga im w nadrobieniu zaległości i dogonieniu rówieśników w ich postępach. Wiele dzieci biorących udział w tego rodzaju zajęciach, zdobywa również umiejętność samokształcenia i samorozwoju.

W późniejszym wieku zapomina zupełnie o swoich brakach. Nie są one też widoczne w ich rozwoju. Jeśli zatem rodzice zauważą jakieś niepokojące symptomy u swoich pociech – warto by zgłosili ten problem wychowawcy lub pedagogowi bądź psychologowi szkolnemu. Nie zawsze bowiem złe zachowanie dziecka jest uwarunkowane jego celową złą wolą i warto pomóc maluchowi jak najwcześniej się da.

http://www.megapedia.pl/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze.html