Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne to najszersza forma zajęć pedagogicznej i terapeutycznej pomocy uczniom. Mają one dwa główne zadania, zgodne z dwoma członami nazwy: korektę czyli poprawę oraz kompensację czyli zastępowanie. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są realizowane na terenie szkoły przez pedagoga- terapeutę.

Ich zadaniem jest:

  • usprawnianie zaburzonych funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych oraz ich współdziałania,

  • wspieranie funkcji dobrze działających w celu kompensowania dzięki nim deficytów słabszych analizatorów.

Odpowiednia organizacja zajęć oraz dobór właściwych metod i ćwiczeń często daje uczniom szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej. W czasie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone, pracę rozpoczyna się od ćwiczeń łatwych i stopniowo przechodzi się do ćwiczeń coraz trudniejszych, następuje utrwalenie zdobytych umiejętności. Prawidłowy przebieg terapii pedagogicznej w dużej mierze uzależniony jest także od pracy rodziców z dzieckiem w domu.