Mowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Prawidłowa komunikacja jest narzędziem w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w każdej sferze. Kluczowe jest więc kształtowanie mowy oraz prawidłowych wzorców mowy od najmłodszych lat.

Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku. Ich treści, formy, metody muszą być maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości.

Celem zajęć jest:

  • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.

  • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

  • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

  • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w  toku ćwiczeń.

  • Usprawnianie techniki czytania i pisania.

  • Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

Realizacja programu oraz osiągnięcie założonych w nim celów wymaga doboru odpowiednich treści, metod i form pracy oraz zastosowania szerokiej palety pomocy dydaktycznych, a także propozycji zawartych w dostępnej literaturze tematu. W trakcie przebiegu zajęć respektowane są zalecane zasady terapii, między innymi: zasada stopniowania trudności, indywidualizacji pracy, ćwiczeń pod kontrolą słuchu, pracy małym nakładem sił, systematyczności, krótkich i częstych powtórzeń oraz odpowiedniej kolejności wywoływania zaburzonych głosek.

Podczas zajęć prowadzone są różnorodne ćwiczenia i zabawy: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, leksykalne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy. Poprzez pokaz i objaśnienia dotyczące ułożenia narządów artykulacyjnych dzieci uczą się poprawnego wymawiania głosek.

Wspólne zabawy i gry logopedyczne dostarczają dzieciom wiele radości i zadowolenia z osiągniętego sukcesu, jakim jest prawidłowa wymowa.

http://szkolabezbarier.com/