Szkoła Podstawowa Specjalna im. O. Augustyna Kordeckiego

Tu rozpoczyna się pierwszy i drugi etap nauki w szkole. Wiemy jak ważny dla naszych dzieci, dlatego my specjaliści pedagogiki i innych pokrewnych nauk stworzyliśmy w naszej szkole warunki w których dziecko czuje się bezpiecznie, otoczone przyjaznymi pracownikami znającymi jego możliwości i potrzeby.

Każde dziecko w naszej placówce podlega diagnozie, która pozwala ukierunkować pracę na maksymalne wykorzystanie jego potencjału i rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych.

U Nas każde dziecko to wyzwanie w pracy na stworzenie mu pięknego, radosnego, ciekawego dzieciństwa w którym bez problemów wchodzi w świat nauki czytania, pisania, liczenia i poznawania otaczającego go świata. Podążamy za Nim każdego dnia wskazując mu kierunki wszechstronnego rozwoju.

Nasze główne atuty to:

  • Doświadczenie zawodowe nauczycieli
  • Przyjazne kolorowe sale i pracownie lekcyjne
  • Praca indywidualna z dzieckiem
  • Codzienna obserwacja i analiza dziecka
  • Ciepła i bezpieczna atmosfera szkoły
  • Baza pomocy naukowych i specjalistycznych gabinetów.

Poniżej przykładowe zdjęcia z życia szkoły.