Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Nauka w Tej szkole jest ostatnim etapem kształcenia przygotowującego do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Absolwenci szkoły posiadają umiejętności zarządzania gospodarstwem domowym, techniczne, ogrodnicze, technologii informacyjnej, estetyki otoczenia i dbałości o własny wizerunek.

Przygotowani są do samodzielnej egzystencji, sprawnego radzenia sobie w różnych instytucjach, dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo finansowe.

Wiedza przygotowania zawodowego z różnych dziedzin może też pozwolić na podejmowanie pracy zarobkowej.

Ważnym elementem w okresie nauki jest wdrażanie do zawierania dobrych kontaktów interpersonalnych, promowania bezpiecznych zachowań towarzyskich i odpowiedzialności za siebie i bliskie osoby.

Atutami szkoły są:

  • Nauczyciele specjaliści nauk artystycznych i technicznych.
  • Kameralne warunki sprzyjające dobremu klimatowi nauki.
  • Dobrze wyposażone pracownie techniczne.
  • Atrakcyjność i różnorodność programowa.
  • Praktyczność poznawanych umiejętności.

Poniżej przykładowe zdjęcia z życia szkoły.

dscf17210001 seb_55780002 seb_55860005 seb_55930007 seb_55950008 seb_56090013 seb_56170015 seb_56180016 seb_56370020 seb_56430021 seb_56540025 seb_73130026