Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Nauka w Tej szkole jest ostatnim etapem kształcenia przygotowującego do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Absolwenci szkoły posiadają umiejętności zarządzania gospodarstwem domowym, techniczne, ogrodnicze, technologii informacyjnej, estetyki otoczenia i dbałości o własny wizerunek.

Przygotowani są do samodzielnej egzystencji, sprawnego radzenia sobie w różnych instytucjach, dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo finansowe.

Wiedza przygotowania zawodowego z różnych dziedzin może też pozwolić na podejmowanie pracy zarobkowej.

Ważnym elementem w okresie nauki jest wdrażanie do zawierania dobrych kontaktów interpersonalnych, promowania bezpiecznych zachowań towarzyskich i odpowiedzialności za siebie i bliskie osoby.

Atutami szkoły są:

  • Nauczyciele specjaliści nauk artystycznych i technicznych.
  • Kameralne warunki sprzyjające dobremu klimatowi nauki.
  • Dobrze wyposażone pracownie techniczne.
  • Atrakcyjność i różnorodność programowa.
  • Praktyczność poznawanych umiejętności.

Poniżej przykładowe zdjęcia z zajęć, które oferuje szkoła.

 

Gospodarstwo domowe

 

20200207_091117

Naprawa urządzeń/ recykling

 

SEB_2817

Zajęcia artystyczne

 

SEBA9469olimpiada-razem

Zajęcia sportowe

SEBA7977alpaki

Rękodzieło artystyczne

 

20190605_105829

Ogrodnictwo

 

20191120_115319pdp

Podstawy obsługi pojazdów