Każdego roku wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego napływają informacje o kolejnych ofiarach zatrucia tlenkiem węgla zwanego czadem w zdarzeniach, które nie mają związku z pożarem.
Należy pamiętać, iż tlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, lżejszym od powietrza. Powstaje on w wyniku procesu niepełnego spalania materiałów palnych, tj. spalania w atmosferze zbyt ubogiej w tlen. Wdychany przez człowieka łączy się z hemoglobiną w miejsce tlenu, blokując tym samym mechanizm przenoszenia tlenu do komórek organizmu. Objawami zaczadzenia są bóle i zawroty głowy, duszności, wymioty, przyspieszony oddech i akcja serca. W skrajnych sytuacjach może dochodzić do utraty przytomności, porażenia oddechu i śmierci. Przebieg zatrucia zależy w efekcie końcowym od stężenia tlenku węgla w krwi, na które w głównej mierze wpływają czas ekspozycji i wielkość emisji tlenku węgla.

Do najczęstszych przyczyn zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach należą:

 • wady, niesprawności urządzeń grzewczych (pieców grzewczych),
 • nieszczelności lub niedrożności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • brak zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza (nawiewu i wywiewu) powietrza w mieszkaniu.

Pamiętać należy, że do sytuacji bezpośredniego zagrożenia dochodzi najczęściej w wyniku nałożenia się tych czynników a więc np. kiedy czad ulatnia się z uszkodzonego, nieszczelnego pieca lub przewodu kominowego do pomieszczenia w którym nie ma zapewnionej prawidłowej cyrkulacji powietrza np. z uwagi na zasłoniętą kratkę przewodu wentylacyjnego. Pamiętajmy, iż zadaniem sprawnych przewodów kominowych wentylacyjnych jest uchronienie człowieka przed zatruciem czadem w sytuacji awarii – wydostający się do pomieszczenia czad jest usuwany z niego przez przewody wentylacyjne.

Ostrzegamy – nie wolno dopuszczać do:

 • zasłaniania kratek wentylacyjnych przewodów kominowych,
 • podłączania przewodów wentylacji mechanicznej (np. z mechanicznych wyciągów okapów kuchennych) do przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej,
 • uniemożliwiania dopływu powietrza do mieszkania poprzez zamontowanie w nim bardzo szczelnych okien i drzwi (brak elementu nawiewu zapewniającego prawidłową cyrkulacje powietrza w mieszkaniu),
 • zasłaniania w skrzydłach drzwiowych otworów zapewniających nawiew powietrza do pomieszczeń w których zlokalizowano piec grzewczy (np. do pomieszczenia „ślepej” łazienki z piecem grzewczym gazowym – powszechne rozwiązanie techniczne w budynkach wielorodzinnych z wielkiej płyty),
 • eksploatacji niesprawnych, uszkodzonych pieców grzewczych,
 • eksploatacji uszkodzonych, nieszczelnych przewodów kominowych,
 • lekceważenia objawów wskazujących, iż możemy mieć do czynienia z zatruciem tlenkiem węgla.

Przypominamy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników przepisy nakazują aby w obiektach (w tym w budynkach mieszkalnych) gdzie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego dokonywano :

 • co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) a także kontroli stanu technicznego istniejących instalacji gazowych,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych w poniższych czasookresach:
  • cztery razy w roku z przewodów dymowych w domach opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku z przewodów spalinowych w domach opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,
  • co najmniej raz w roku z przewodów wentylacyjnych.

Rozważmy – dodatkowo w trosce o nasze bezpieczeństwo można zamontować w domu czujki dymu i gazu. Koszt takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie zapewnia zastosowanie tego typu urządzeń.

Pamiętajmy, stosowanie się do podanych powyżej wskazań może uratować nasze zdrowie i życie.

Informacje ze strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie