5 grudnia uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej im. O. A. Kordeckiego reprezentując społeczność ZNPO uczestniczyli w miejskich obchodach upamiętniających 151 rocznicę urodzin Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Biegańskiego. Po przemówieniu Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka, odsłonięto pamiątkową tablicę na budynku Ratusza.
Następnym punktem uroczystości było ślubowanie Korpusu Kadetów Zespołu Szkół Technicznych i Szkoły Podstawowej nr 19 oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka. W dalszej części uroczystości uczestnicy przeszli do Ratusza, gdzie w Sali reprezentacyjnej prelekcje wygłosił Pan Rafał Piotrowski.