Pierwsza Pomoc


20 września 2016

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna i nierzadko może okazać się przydatna i potrzebna. Każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy od szybkiej reakcji może zależeć ludzkie zdrowie a nawet życie. Ważne są nie tylko umiejętności i znajomość procedur, ale także zachowanie spokoju i opanowania. Ucząc tego dzieci od początku szkolnej edukacji, mamy szansę na kształtowanie społeczeństwa, w którym każdy człowiek będzie przygotowany do odpowiedniego zareagowania w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia i udzielenia mu jak najefektywniejszej pomocy.

Głównym założeniem innowacji jest nauczenie dzieci w wieku szkolnym odpowiedniego postępowania w sytuacji różnorodnych wypadków, czyli rozpoznania zagrożenia, udzielenia pierwszej pomocy i wezwania specjalistycznych służb.

Przykładowe zdjęcia z realizacji innowacji: