Światowy Dzień Wody


22 marca 2019

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody po raz drugi udaliśmy się z wizytą do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie. Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczności międzynarodowej ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. W roku 2019 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Woda dla wszystkich. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, dostęp do wody jest Twoim prawem”. Tegoroczne motto bardzo ściśle nawiązuje do wprowadzonych w styczniu 2016 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności celu 6 jakim jest – „Czysta woda i warunki sanitarne”. Społeczność międzynarodowa przyjmując ten cel zobowiązała się do m.in. tego, by do roku 2030 zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej i po przystępnej cenie. Realizacja wspomnianych Celów Zrównoważonego Rozwoju, zdaniem ONZ, ma być praktycznym i skutecznym sposobem wyeliminowania przyczyn: gwałtownych konfliktów, łamania praw człowieka, zmian klimatu i degradacji środowiska przyrodniczego.

Według informacji UNWATER – agencji ONZ ds. Wody – w obecnych czasach, w wielu rejonach świata, miliardy ludzi nadal żyją bez dostępu do bezpiecznej wody – ich gospodarstwa domowe, szkoły, miejsca pracy, gospodarstwa i fabryki każdego dnia walczą o przetrwanie i rozwój. Grupy marginalizowane – kobiety, dzieci, uchodźcy, ludy tubylcze, osoby niepełnosprawne i wiele innych – są często pomijane, a czasami spotykają się z dyskryminacją, ponieważ starają się uzyskać dostęp do bezpiecznej wody, której potrzebują.

Obchody tegorocznego Światowego Dnia Wody, mają przyczynić się do rozwiązania problemu związanego z kryzysem wodnym poprzez wyjaśnienie powodów, dla których tak wiele ludzi jest marginalizowanych w zakresie dostępu do wody.
W takim szczególnym dniu mieliśmy okazje zobaczyć źródło wody z okresu Jury, byliśmy w ozonowni, w stacji usuwania azotanów oraz w dyspozytorni. Uwieńczeniem naszej wycieczki była prelekcja nt. ochrony zasobów wód, gdzie chętni uczniowie wykonywali doświadczenia. Na koniec został wyświetlony film pt. „Kropelka”.
Bardzo dziękujemy panu Grzegorzowi Ceglarek oraz panu Dariuszowi Roszak za piękną prezentację obiektu oraz wyczerpującą lekcję o wodzie.