Szkoła pamięta


25 października 2019

Uczniowie ZNPO to społeczność wychowywana w duchu patriotyzmu, a co się z tym wiąże poszanowania historii polskiego narodu. Tradycją zatem stało się to, że rok w rok tuż przed Dniem Zmarłych młodzież ze szkoły wybiera się na dwa częstochowskie cmentarze, Kule i Św. Rocha. Tam pod bacznym okiem nauczycieli wykonywane są prace porządkowe wokół wielu grobów i mogił oraz w miejscach tych zapalane są znicze. W tym roku szkoła przystąpiła także do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła pamięta”. Działania podjęte w ramach tego projektu mają za zadanie uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności. Szkolnym koordynatorem tej akcji jest p. Sebastian Adamus, a uczestniczący w niej nauczyciele to: p. Katarzyna Pawłowska, p. Magdalena Wilczyńska, p. Adrianna Zawadzka oraz p. Dominika Stężała. Uczniowie biorący udział w projekcie na co dzień uczą się szkole podstawowej oraz w szkole przysposabiającej do pracy.

I tak w ramach powyższych działań, młodzież w dniu dzisiejszym odwiedziła najstarszy częstochowski cmentarz – św. Rocha, na którym uporządkowano groby powstańców styczniowych, żołnierzy AK oraz mogiłę wybitnej poetki, Haliny Poświatowskiej. Uczniowie grabili opadłe liście, czyścili groby z gałęzi, pajęczyn oraz wyrzucali wypalone znicze, zastępując je tymi, przyniesionymi przez siebie.

Druga część działań przewidziana jest na przyszły tydzień, kiedy to młodzież zadba o porządek na grobach żołnierzy walczących w obu wojnach światowych. Te często bezimienne mogiły znajdują się cmentarzu Kule.

#SzkołaPamięta