11 października 1967 roku zmarła najbardziej znana częstochowska poetka, Halina Poświatowska. Uczniowie gimnazjum, Marta Warzecha i Patryk Dubiak, wybrali się wraz z opiekunem p. Sebastianem Adamusem w dwa miejsca, które powiązane są z popularną „Haśką”. Pierwsze to grób rodzinny, w którym poetka spoczywa wraz ze swoim mężem, tam młodzież zapaliła znicz oraz odmówiła krótką modlitwę. Później reprezentanci ZNPO udali się w III Aleję NMP, aby na „ławeczce Poświatowskiej” złożyć kwiaty. Pamięć o tej częstochowskiej poetce jest mocno zakorzeniona w sercach naszych uczniów, którzy na Zajęciach Kształtujących Kreatywność czytają jej poezję oraz zawsze przed świętem zmarłych porządkują grób, w którym spoczywa.