Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa  Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.

Są wśród nas świadkowie historii, którzy tworzyli i byli uczestnikami Polskiego Państwa Podziemnego, przyczyniając się tym samym do zachowania polskości oraz wiary w Polskę wolną i niepodległą. Często za wierność tym ideałom zapłacili wysoką cenę – nie tylko w czasie wojny, ale także w okresie powojennym.

Obowiązkiem wolnego społeczeństwa jest, by we wrześniu 2014 roku przypomnieć o Polskim Państwie Podziemnym, o dziedzictwie, którego jesteśmy spadkobiercami.

Warto, by młodzi Polacy, którzy wchodzą w dorosłe życie w XXI wieku, spotkali się z tymi, którzy walczyli o wolność także dla nich. Warto, byśmy wszyscy oddali część tym, którzy oddali swoje życie za wolność, tym którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. Wszak ideały Polskiego Państwa Podziemnego ziściły się w wolnej Polsce.

Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej inicjuje zorganizowanie w całej Polsce lokalnych obchodów rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy…”.

Warto, by młodzi Polacy, którzy wchodzą w dorosłe życie w XXI wieku, spotkali się z tymi, którzy walczyli o wolność także dla nich.

Z poważaniem,

PREZES

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

dr Łukasz Kamiński

Warszawa, 5 września 2014 r.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, tel. 22 581 85 22; fax 22 581 85 24

www.ipn.gov.pl

A my – społeczność ZNPO w Częstochowie 1.października br. organizujemy specjalne spotkanie z przedstawicielem IPN w naszej szkole, by przypomnieć o wielkim dziele Polski Podziemnej.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony: www.pamiec.pl/ppp