W naszej szkole prowadzona jest Innowacja pedagogiczna  „Animaloterapia – jako wspomaganie edukacji i wychowania”. Zwierzęta wpływają na ludzi w sposób uspokajający – kontakt z nimi obniża ciśnienie oraz spowalnia tempo tętna. Badaniami nad wpływem rybek akwariowych na człowieka zajmowano się na Uniwersytecie Pensylwańskim. Okazało się, że szczególnie korzystnie oddziaływają na człowieka czerwone rybki. Kontakt ze zwierzęciem przynosi radość i chęć do życia, stymuluje ruch  i aktywność, ułatwia nawiązywanie kontaktów towarzyskich, poprawia samopoczucie, zdrowie, odstresowuje, daje temat do rozmów, itd. Dzięki tak wszechstronnemu „działaniu” zwierząt animaloterapia coraz częściej wprowadzana jest do szkół, przedszkoli, ośrodków terapeutycznych, domów starców, więzień czy szpitali.
W Polsce tego typu działania nie są jeszcze tak powszechnie stosowane. Wszystko wskazuje jednak, że w najbliższych latach i u nas zwierzęta zawitają do w/w placówek, głównie dzięki różnego rodzaju grupom i fundacjom, które starają się rozpowszechniać animaloterapię. Należy dodać, że zajęcia z udziałem zwierząt są terapią uzupełniającą, wspomagającą.
Animaloterapia świetnie sprawdza się w przypadku dzieci chorych, pozwalając na poprawę stanu psychicznego i fizycznego. Należy jednak podkreślić fakt, iż zajęcia z udziałem zwierząt można, z powodzeniem, wykorzystywać do pracy z osobami zdrowymi.
Zapewnienie uczniom naszej szkoły możliwość bezpośredniego obcowania z fauną i florą akwarium słonowodnego daje im duże możliwości poprawienia umiejętności psychologicznych. Wpłynie korzystnie na oddziaływania motywacyjne, ucząc systematyczności i obowiązkowości. Wprowadzenie innowacji jest wspaniałym uzupełnieniem nauki z zakresu biologii i chemii.

Zapraszamy do obejrzenia  materiału przybliżającego tę innowację w naszej pracy:

ANIMALOTERAPIA

A oto kolekcja z naszego akwarium:

1a 2 3 4 5 6  9

8. października w ramach innowacji na zajęciach koła chemicznego odbyła się lekcja otwarta połączona z prezentacją szkolnego akwarium słonowodnego. Na zajęciach uczniowie zapoznali się ze składem chemicznym wody morskiej jak również poznali parametry wody morskiej, które będą badać wraz z nauczycielem na zajęciach koła chemicznego. Podczas kolejnych zajęć uczniowie będą wykonywali prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem naszego akwarium.

Obcowanie bezpośrednie z fauną i florą, sprawowanie opieki nad akwarium stanowi dla uczniów interesującą formę edukacji.

W ramach animaloterapii przy użyciu zwierząt morskich prowadzimy koło chemiczne, biologiczne oraz relaksację. Poniżej zdjęcia z zajęć:

IMG_7691 IMG_7685 IMG_7683