Wiedząc o ty, że zwierzęta mają dobroczynny wpływ na zdrowie i rozwój naszych uczniów – wprowadziliśmy również hipoterapię.
Kontakt z koniem wynika ze specyficznej relacji, aktywizującej zarówno ciało jak i umysł. W trójkącie terapeutycznym koń – dziecko – terapeuta, najważniejszą rolę terapeutyczną odgrywa koń. Występuje tu wiele cech, których nie ma w żadnej innej metodzie, a oddziałujące na jeźdźca elementy ruchu konia zmieniającego tempo i kierunek jazdy, są bardzo zróżnicowane. Koń w tej sytuacji staje się współterapeutą.
Zajęcia na koniu są źródłem licznych bodźców równoważnych, usprawniają pracę organów wewnętrznych i pobudzają zmysły. Ruch daje nam stymulację zmysłu równowagi i wzroku; sierść i włosy z grzywy i ogona pobudzają zmysł dotyku i odczuwania temperatury; zapach pobudza węch, a słuch jest pobudzany przez głosy z otoczenia i odgłosy wydawane przez konia. Koń poprzez swój ruch w stępie staje się dla dziecka partnerem w procesie komunikacji; wysyłanie do osoby siedzącej na grzbiecie konia jednowymiarowych impulsów umożliwia subtelną rehabilitację, wykorzystującą stymulację sensomotoryczną.
Zetknięcie z ciałem konia stwarza możliwość ćwiczenia w  sferze sensomotoryki, np. poprzez ciepło (temperatura ciała konia jest o 1 stopień wyższa niż człowieka), dotykanie skóry, nozdrzy, grzywy, nacisk ciężaru ciała i siłę działającą w miejscu, gdzie spotykają się ciało konia i jeźdźca. Komunikacja z żywą istotą – koniem, oznacza również bardzo intensywne i głębokie oddziaływania psychometryczne na dziecko. Koń przejawia cechy, których potrzebuje dziecko, by doznać pozytywnych wrażeń i nabrać zaufania do proponowanych mu kontaktów ze zwierzęciem.
Dlatego w naszej szkole tak dużą wagę przywiązujemy do form terapii, które pozwalają na pełny rozwój biopsychospołeczny naszych uczniów. Terapia nasza aktualnie jest prowadzona przez TKKF „SPORTOWIEC”, który zatrudnia wykwalifikowanego terapeutę z certyfikatem PTH. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, a uczestnicy zajęć są zakwalifikowani przez zespół wychowawczy – zajęcia ujęte w formach wsparcia w IPET.