Właśnie rozpoczął się cykl zajęć programu biblioterapeutycznego pt.: „Baśniowe spotkania”, które odbywać się będą raz w miesiącu. Program przygotowany został i prowadzony będzie przez nauczyciela bibliotekarza p. Katarzynę Kucharzewską. Celem naszych spotkań jest wzbogacanie wiedzy i przeżywanie przez kontakt z tekstem terapeutycznym, kreowanie nastroju pełnego akceptacji i zrozumienia, wykorzystanie książki jako wsparcia w pracy wychowawczej. Wykorzystanie baśnioterapii jest metodą która rozwija umiejętność otwartego mówienia o swoich problemach. Uczniowie uczą się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia i emocje. Na spotkaniach kształtowane są właściwe postawy oraz integracja grupy. Wzmacniają one u uczniów poczucie własnej wartości, wzbudzają u uczniach empatie i tolerancje dla drugiego człowieka.

Na dzisiejszym spotkaniu uczniowie naszej szkoły przedstawili się, podzielili się swoimi odczuciami i w sposób plastyczny wyrazili swoje zainteresowania.